Doradztwo i Analizy Rynku Barbara Jarosz

O firmie

Oferta księgowa obejmuje między innymi:

- prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
- prowadzenie ksiąg rachunkowych (prowadzenie pełnej księgowości),
- prowadzenie ewidencji środków trwałych,
- prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT,
- prowadzenie ewidencji kadrowej i płacowej (listy płac, kartoteki wynagrodzeń),
- sporządzanie deklaracji podatkowych (CIT, PIT, VAT),
- sporządzanie deklaracji ZUS (przekaz elektroniczny - certyfikat),
- roczne rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych, osób prawnych, sporządzanie bilansu i rachunku wyników,
- sporządzanie sprawozdawczości GUS,
- opracowywanie zasad rachunkowości,
- wyprowadzanie z zaległości,
- bieżące konsultacje w zakresie finansów i podatków dotyczące działalności gospodarczej.

Usługi dodatkowe:

- sporządzanie pakietów konsolidacyjnych,
- sporządzanie sprawozdań finansowych,
- przeglądy sprawozdań finansowych,
- doradztwo w zakresie organizacji systemu rachunkowości,
- badanie pakietów konsolidacyjnych,
- szkolenia w zakresie polskich i międzynarodowych zasad rachunkowości,
- wycena przedsiębiorstwa,
- badanie wypłacalności,
- badanie sprawozdań finansowych w związku z likwidacją,
- badanie systemu kontroli wewnętrznej,
- badanie prawidłowości wydatków,
- doradztwo w zakresie prawa bilansowego.

Doradztwo podatkowe:

- doradztwo w zakresie stosowania instrumentów polityki podatkowej i bilansowej,
- opracowywanie opinii prawno-podatkowych, interpretacji oraz wyjaśnień w zakresie obowiązujących przepisów prawa podatkowego,
- przygotowywanie umów i ich analiza pod kątem optymalizacji podatkowej,
- wybór podatkowo - optymalnej formy prawnej działalności gospodarczej,
- doradztwo w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych,
- doradztwo w zakresie planowania podatkowego